top of page

Kapitalrådgivning på riktigt

Att investera för långsiktiga mål kan vara en utmaning. Vi gör det enkelt genom att erbjuda smarta investeringsalternativ som är helt rätt för dina mål.

Baserat på dina förutsättningar

1

Boka ett kostnadsfritt samtal

Vi börjar med en noggrann behovsanalys för att förstå vilka mål och förväntningar du har, helt enkelt att lära känna dig och dina behov.

2

Diskutera dina mål

Överensstämmer målen med din riskprofil och  placeringshorisont? 
Är det i linje med dina förväntningar?
Har nuvarande placeringar varit framgångsrika med hänsyn till avkastning och risk?

3

Vi utarbetar en plan

Svart på vitt. Vi presenterar vår djupgående analys hur du kan får en effektiv allokering av dina tillgångar med hänsyn till risk, allokering och avkastning

Obegränsade

investeringsmöjligheter

Tillsammans med Garantum skapar vi ett ett unikt marknadsövertag mot stora banker och fondbolag. Det enda vi beaktar är våra kunders bästa. Du får alltid skräddarsydda portföljer för att försöka maximera den riskjusterade avkastningen för just dig och dina specifika behov och preferenser.

A team discussion at a trading room

En del av något större

Stella Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

bottom of page