top of page

Så Blir Du Kund. 

Två personliga möten vill vi ha, gärna fler, för att lära känna dig eller er så väl som möjligt. Du som person och/eller ditt företags riskprofil, tidshorisont och syftet med investeringarna - det är vårt fokus. Då vi menar att det är en grundläggande parameter för ett långvarigt samarbete. Du får vår energi och uppmärksamhet så att vi förstår helheten och dina unika förutsättningar.

En väg till bättre kapitalförvaltning tillsammans med Stella. Kallbadhuset i Malmö.
TRE STEG TILL 
BÄTTRE FÖRVALTNING

Så här går det till när vi tillsammans skapar ett långsiktigt samarbete

01

Inledande möte

Vi börjar med en noggrann behovsanalys för att förstå vilka mål och förväntningar du har, helt enkelt att lära känna dig och dina behov. 

 

Vi erbjuder vid första mötet att analysera nuvarande ekonomiska status och nuvarande placeringar. Här kommer vi få fram hur din riskjusterade avkastning varit över tid och om dina nuvarande placeringar varit framgångsrika.

  • Överensstämmer de med din placeringshorisont och riskprofil?

  • Är det i linje med dina förväntningar?

  • Har nuvarande placeringar varit framgångsrika med hänsyn till avkastning och risk?

Vida horisonter för bättre kapitalförvaltning.

02

Vi odlar långsiktigt kapital och genererar mer energi

Återkoppling

Svart på vitt. Vi träffas igen och presenterar hur placeringarna ser ut just nu med hänsyn till risk, allokering och avkastning.

 

Vi gör en djupgående analys för att kunna presentera en effektiv allokering av dina tillgångar.

 

Den är noggran. Du kommer att få svara på ett antal frågor för att vi ska kunna göra en så rättvisande analys som möjligt. Analysen tar typiskt sett 1-2 veckor.

03

Vi är redo för vårt samarbete

  • När analysen är klar träffas igen där vi presenterar ett upplägg och koncept som vi tror ska passa dig.

  • Tycker du att det är intressant tecknar vi avtal om att vi hjälper dig med hela eller delar av dina placeringar.

  • Vi tecknar ett förvaltaravtal och vi ombesörjer hela flytten från nuvarande placering.

  • Välkommen som kund!

Vi bygger broar till bättre kapitalförvaltning
bottom of page