top of page

Stiftelseguiden

Fokusera på det viktiga. Att investera sina tillgångar på ett klokt och strategiskt sätt är avgörande för en stiftelses långsiktiga överlevnad och möjlighet att uppnå sina välgörenhetsändamål.

Stella_Stitelseguiden.webp

När det gäller investeringar måste stiftelsen balansera avkastningsmål med riskhantering och ansvar gentemot de som är beroende av dess bistånd. 

Att lyckas med investeringarna och nå de uppsatta målen samtidigt som man ska ta hänsyn till en rad punkter inom ramen för investeringspolicyn kan vara svårt därför väljer många stiftelser att ta extern hjälp med placeringsdelen för att själva, fullt ut, kunna fokusera på det viktiga, nämligen biståndet.  

Jag vill läsa mer!

Klicka här för att ladda ner nu

Föregående
Nästa artikel
bottom of page